Het kind een stem geven

In de vorige nieuwsbrief deelden we al het goede nieuws, dat ondanks dat de therapie veel eerder is gestopt door te heftige bijwerkingen, er ook pathologisch geen kanker meer waar was te nemen. De uitslag is zelfs zo goed, dat Annemarie mee doet met het Descartes onderzoek en niet bestraald hoeft te worden.  
Het kuurtraject loopt nog wel even door, maar er staat nu een einddatum voor de nog zes te ontvangen immunokuren: 29 januari!

Vanaf dan kan het herstel van de impact van dit hele traject echt beginnen.

Nogmaals dank jullie wel voor de berichten die ze van jullie blijft ontvangen, om haar een hart onder de riem te steken. Het doet haar zichtbaar goed.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.