Het kind een stem geven

Begin juni genoten van de afronding van de daltonopleidingen door coördinatoren en directeuren in Warten, Zwolle en Driebergen.

Bij de start van de daltondirecteurenopleiding vroegen we hen: 'Waarvoor wil jij eind van dit jaar een gouden kalf ontvangen?'


Tijdens deze laatste bijeenkomsten word ik geraakt door de inspirerende wijzen waarop mensen hun persoonlijke en professionele groei present eren in het betrekken van teamleden, sturing geven aan ruimte nemen en leren van elkaar. 'Dalton a way of living' werkt!. Ik zie hoe de presentaties ondersteunen dat mensen hun ontwikkeling toe-eigenen (borgen), om ruimte te maken voor nieuwe vragen. Ik word geroerd door mensen die beseffen dat de opleiding hen ook als mens heel veel oplevert.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.