Het kind een stem geven

Uitgenodigd om te spreken van mijn ervaringen met hoog sensitiviteit tijdens een masterclass voor afstuderende pedagogisch medewerkers van Aves.

Ik merkte hoe heerlijk het is, enkel te spreken uit ervaring; voorbeelden delend. Hoe dit moeiteloos gekoppeld wordt aan de theorie die aan bod is gekomen. De meest leuke vraag:"Hoe weet je nu het verschil tussen ruimte geven en het kind zijn zin geven? De maatschappelijke opvatting, die ik zo vaak gevoeld heb als moeder klinkt er door heen. Het roept een heel concreet moment op, dat ik deel. Het antwoord dat daarna volgt in contact met de vragen bleek heel eenvoudig: "Het enige wat je weet, is wat voor jezelf goed voelt, om in relatie tot het kind te doen: oprecht, liefdevol, opvoedend. De moed hebben die waarneming te volgen levert vaak in eerste instantie onbegrip, maar op den duur waardering als ze zien hoe het de kinderen goed doet. En weer later hoe het kinderen steunt te leren leven met hun hoog sensitiviteit als talent dat hen veel goeds brengt". Onwennig werd het ergens verstaan.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.