Het kind een stem geven

Iselinge Hogeschool is een samenwerking aangegaan met Wenke Perspectief. Op dit moment werken we met elkaar aan het ontwerp van een nieuwe opleiding waarin diverse doelgroepen opgeleid worden tot vernieuwingsleerkracht, -leerkrachtondersteuner, -onderwijsassistent, of -pedagogisch medewerker. Wij hebben er heel veel zin in en verheugen ons op mooie opleidingstrajecten die het kind een stem geven.

In februari '22 gaat de opleiding voor Post-hbo 'Vernieuwingsonderwijs inclusief Daltoncertificaat' van start.
Wil jij je verder scholen in vernieuwende didactiek? Een werkwijze ontwikkelen om in je huidige lesgeven dichter bij het kind te komen? In deze opleiding tot vernieuwingsleerkracht leer je vanuit pedagogische kernwaarden (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie) kijken naar de effectiviteit van je onderwijs. Je leert echt zien en horen wat kinderen van jou als educatief professional behoeven om zich te ontwikkelen tot een leergierig kind vol zelfvertrouwen.

Na afronding van deze post-hbo opleiding ontvang je ook een volwaardig post-hbo certificaat dalton-leerkracht. Ben je benieuwd of deze opleiding iets voor jou is? Lees hier dan meer over de opleiding. Deze opleiding wordt in Doetinchem gegeven.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.