Het kind een stem geven


Nu de vragen van scholen weer binnenkomen, starten we na de meivakantie met het inplannen van de vragen en de diverse opleidingen. Mocht je nog een fijne vernieuwende vraag voor ons hebben, we horen het graag! We houden ervan om samen met scholen op leerreis te gaan, onze expertise te delen en met elkaar het daltononderwijs te realiseren waarin de stem van het kind gehoord wordt.

Op dit moment werken we veel op scholen aan het maken en leren werken met een periodetaak en het verdiepen van de kernwaarde reflecteren. Maatwerktrajecten die zich naast het ontwikkelen van de daltonpraktijk in de groep, ook op het dalton werken en leven als team richten.
Daarnaast vragen scholen ons steeds vaker om te kijken in de groepen, gevolgd door een op maat terugkoppeling in bouwen (na schooltijd). Het blijkt een effectieve vorm van begeleiden op maat, om met elkaar meters te maken op een ontwikkelwens die er als school/IKC is.

Natuurlijk bieden we komend jaar ook de reguliere daltonopleidingen aan. Onderstaande opleidingen zijn op basis van individuele inschrijving, maar ook als maatwerktraject mogelijk.

We starten in september met:

 • Dalton-leidinggevende opleiding voor  directeuren en IB.
  Kijk hier voor meer informatie.
 • Dalton-coördinatorenopleiding Noord Nederland. Klik hier voor meer informatie.
 • Daltonopleiding voor daltoncoördinatoren en daltonleidinggevenden die 'meer willen' en zich (wellicht) willen ontwikkelen tot daltonopleider, of hun impact als 'opleider' in de eigen school willen versterken.  
 • Dalton-leerkrachtopleiding in Doetinchem in samenwerking met Iselinge Hogeschool. Zie hier voor meer informatie.

Bij voldoende deelname starten we schooljaar '23/'24 ook met:

 • Daltonleerkracht-opleiding in de regio Noord- Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) , regio Amsterdam-Purmerend-Alkmaar, regio Rotterdam en regio Zuid-Nederland. Voor een voorbeeld van de opleiding klik hier.  
 • Pedagogische Medewerker opleiding Noord- en Midden Nederland, als onderdeel van dalton-IKC-vorming.  

Nieuw aanbod wat we aan het ontwikkelen zijn voor komend schooljaar:

 • Fysiek en/of online traject voor daltonleerkrachten die samen willen leren in het maken en werken met de Dalton-periodetaak. (jonge/oudere kind) Lees hier alvast meer informatie.
 • Traject werken met het Kindportret en Kindportfolio.
 • Trajecten 'begeleide intervisie' voor Daltondirecteuren, Daltoncoördinatoren,  startende Dalton-leerkrachten & ervaren Dalton leerkrachten die meer willen.
Ook zal de Management 2-daagse  weer plaatsvinden en wel op 18 en 19 april 2024.


Ben je benieuwd wat we je kunnen bieden, of heb je vragen over de daltonopleidingen, of maatwerktrajecten, we komen graag met je in contact om met je door te praten over je vragen.  Stuur een mail naar: [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.