Het kind een stem geven


Nu de vragen van scholen weer binnenkomen, starten we na de meivakantie met het inplannen van de vragen en de diverse opleidingen. Mocht je nog een fijne vernieuwende vraag voor ons hebben, we horen het graag! We houden ervan om samen met scholen op leerreis te gaan, onze expertise te delen en met elkaar het daltononderwijs te realiseren waarin de stem van het kind gehoord wordt.

Op dit moment werken we veel op scholen aan het maken en leren werken met een periodetaak en het verdiepen van de kernwaarde reflecteren. Maatwerktrajecten die zich naast het ontwikkelen van de daltonpraktijk in de groep, ook op het dalton werken en leven als team richten.
Daarnaast vragen scholen ons steeds vaker om te kijken in de groepen, gevolgd door een op maat terugkoppeling in bouwen (na schooltijd). Het blijkt een effectieve vorm van begeleiden op maat, om met elkaar meters te maken op een ontwikkelwens die er als school/IKC is.

Ook zal de Management 2-daagse  weer plaatsvinden en wel op 18 en 19 april 2024. Zie voor een impressie hier de link naar ons verslag van dit jaar.

Natuurlijk bieden we komend jaar ook de reguliere daltonopleidingen aan. Onderstaande opleidingen zijn op basis van individuele inschrijving, maar ook als maatwerktraject mogelijk.

De reguliere daltonopleiding die starten in september:

 • Dalton-leidinggevende opleiding voor  directeuren en IB.
  Kijk hier voor meer informatie.
 • Dalton-coördinatorenopleiding Noord Nederland. Klik hier voor meer informatie.
 • Opleiding voor opleiders. Een opleiding voor daltoncoördinatoren en daltonleidinggevenden die 'meer willen' en zich (wellicht) willen ontwikkelen tot daltonopleider, of hun impact als 'opleider' in de eigen school willen versterken.  Zie hier voor meer informatie.
 • Dalton-leerkrachtopleiding in Doetinchem in samenwerking met Iselinge Hogeschool. Zie hier voor meer informatie.

Bij voldoende deelname starten we schooljaar '23/'24 ook met:

 • Daltonleerkracht-opleiding in de regio Noord- Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) , regio Amsterdam-Purmerend-Alkmaar, regio Rotterdam en regio Zuid-Nederland. Voor een voorbeeld van de opleiding klik hier.  
 • Pedagogische Medewerker opleiding Noord- en Midden Nederland, als onderdeel van dalton-IKC-vorming.  

Nieuw aanbod wat we hebben ontwikkeld en aan het ontwikkelen zijn voor komend schooljaar:

 • Online traject voor daltonleerkrachten die samen willen leren in het maken en werken met de Dalton-periodetaak.  Lees hier alvast meer informatie.
 • Workshop werken met het Kindportret en Kindportfolio. Zie hier alvast een kleine impressie. De volgende nieuwsbrief meer.
 • Trajecten 'begeleide intervisie' voor Daltondirecteuren, Daltoncoördinatoren,  startende Dalton-leerkrachten & ervaren Dalton leerkrachten die meer willen. Na de zomer hierover meer informatie.
Ben je benieuwd wat we je kunnen bieden, of heb je vragen over de daltonopleidingen, of maatwerktrajecten, we komen graag met je in contact om met je door te praten over je vragen.  Stuur een mail naar: [email protected].
You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.