Het kind een stem geven

Vandaag genoten van de wijze waarop de Tandem nav een studiemiddag reflectie gesprekken met kinderen vorm geeft in de groep. Geroerd door hoe leerkrachten genieten van het voeren van de gesprekken en hoe open kinderen oprecht spreken. Een schat aan informatie is door de klassenbezoeken naar boven gekomen en gedeeld. Een eigen werkwijze door de gehele school krijgt vorm. Samen leren en ervan genieten (ook als het niet leuk is).

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.