Het kind een stem geven

Genoten van het present eren van het werk dat door bouwen op de Plantage verricht is afgelopen jaar. Doorgaande ontwikkeling werd zichtbaar; eigenaarschap voelbaar. Eigen vragen komen omhoog. Helder wat aandacht  vraagt komend schooljaar.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.