Het kind een stem geven

Het eind van het begeleidingstraject op de Albertine Agnesschool komt in zicht. Tijdens deze laatste studiedag zijn van de verschillende bouwen verzoeken binnen gekomen, waar zij aan willen werken, waarom en wat ze er mee beogen. Ik geniet van het eigenaarschap dat zich heeft ontwikkeld. Toch merk ik, dat ik ook nog iets van kader aan wil reiken om de dag effectief te benutten. Samen met de directeur besluiten we te starten met de Ted speech van Logan LaPlante. Daarna geef ik hen een opdracht stil te staan bij hun persoonlijk curriculum. Ik geef hen een format dat achteraan begint: Wat wil je gerealiseerd hebben aan het eind van de dag. Om daarna vast te stellen: Wat ga je doen en hoe ga je dit aanpakken. Het was heerlijk om te zien hoe serieus dit werd genomen. Hoe de eigen dag werd ontworpen, afspraken werden gemaakt, waardoor de dag een afwisseling kreeg in zelfstandig en samen werken. Nog gelukkiger werd ik aan het eind van de dag, toen helder werd dat bijna bij iedereen alles wat men van plan was gedaan had en tevredenheid en vitaliteit de boventoon voerde. In het enkele geval waarbij dit niet het geval was, werd helder dat er vanuit het 'WHAT" (moest) gewerkt was, ipv vanuit het einde dat zij zelf wilden bereiken voor ogen. Dit leerproces vraagt nog andere aandacht.  Door ook dit - verschil wat altijd bij leren hoort-toe te eigenen, wil ik hen ook dit meegeven.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.