Het kind een stem geven

Vandaag de eerste bijeenkomst van de vernieuwde daltonopleiding Daltonleerkracht zijn, vanuit de talentgerichte benadering. Een gemotiveerde groep leerkrachten uit de regio Friesland.

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.