Het kind een stem geven

Je daltononderwijs verdiepen en verrijken met de periodetaak? Wie wil dat niet? Komend schooljaar organiseren we 3 online bijeenkomsten voor daltonleerkrachten/-coördinatoren die samen willen leren en werken in het maken en werken met de Dalton-periodetaak.

Vanuit Wenke Perspectief zijn we constant samen met scholen aan het onderzoeken hoe kinderen zich gehoord voelen in in het betekenisvol realiseren van doelen die op het programma staan en wat dat vraagt van de taak en de leeromgeving.

De periodetaak, zoals Helen Parkhurst die heeft ontworpen, is een instrument om betekenisvol én relevant onderwijs te realiseren samen met kinderen. Het geeft verdieping aan de kernwaarden, brengt samenhang in het aanbod en realiseert persoonsvormend onderwijs waarin de stem van het kind gehoord wordt.

Tijdens de online bijeenkomsten ontvang je instrumenten voor het ontwerpen van de periodetaak. Je probeert dit uit in je eigen praktijk, we delen ervaringen en verdiepen vragen die het oproept.

Samen werken we aan een praktische handleiding om onderwijs te ontwerpen en realiseren  waar kinderen én leerkrachten plezier aan beleven en tot hun recht komen.

De online cursus wordt gegeven door Annemarie en vindt plaats op woensdagen van 15- 17 uur.
De eerste bijeenkomst (27 september) kan helaas niet doorgaan. We starten daarom op  29 november 2023, met een vervolg op 20 maart 2024 n spreken samen nog een moment af in mei/juni.
De cursus gaat door bij 10 deelnemers en de kosten zijn 180 euro per deelnemer.

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar [email protected]

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.